Tuotteet ja palvelut

Biodiilin osaaminen perustuu pitkäaikaiseen ja monipuoliseen kokemukseen erilaisten bioenergialähteiden hyödyntämisestä raaka-aineen lähteiltä tuotantoon, jalostukseen ja käyttöön sekä syvälliseen ymmärrykseen niiden ympäristövaikutuksista. Erityisosaamisalueena on puun, turpeen, peltoenergian ja jätteen koko tuotantoketjujen hallinta pellolta, suolta, metsästä ja yhdyskunnista aina voimalaitokseen ja tuhkien hyötykäyttöön sekä lietteiden käsittely ja hyötykäyttö. Toinen osaamisalueemme on ympäristön ja bioenergia-alan EU-lainsäädännön ja regulaation tuntemus ja niiden vaikutusten arviointi bioenergia-alan liiketoimintaan ja toimintaympäristöön.Kolmas osaamisalueemme on strateginen suunnittelu, erityisesti bioenergia-alan yritysten ja organisaatioiden johtaminen ja toiminnan tehostaminen, liiketoimintamahdollisuuksien arvionti ja toimintasuunnitelmien teko.

Biodiili tarjoaa bioenergia-alalla

Suunnittelua:

 • esisuunnittelua
 • toteutettavuussuunnittelua
 • strategista suunnittelua
 • operatiivisen toiminnan sunnittelua
 • liiketoiminnan suunnittelua
 • EU-asiantuntemusta

Tukea:

 • johtamiseen
 • markkinointiin
 • tuotekehitykseen

Arviointia:

 • liiketoimintamahdollisuuksien ja teknologioiden arviointia
 • tukea yritysostoihin bioenergia-alalla
 • alan koulutusta

*

*
*
*