Tuotteet ja palvelut

Biodiilin osaaminen perustuu pitkäaikaiseen ja monipuoliseen kokemukseen erilaisten bioenergialähteiden hyödyntämisestä raaka-aineen lähteiltä tuotantoon, jalostukseen ja käyttöön sekä syvälliseen ymmärrykseen niiden ympäristövaikutuksista. Erityisosaamisalueena on puun, turpeen, peltoenergian ja jätteen koko tuotantoketjujen hallinta pellolta, suolta, metsästä ja yhdyskunnista aina voimalaitokseen ja tuhkien hyötykäyttöön sekä lietteiden käsittely ja hyötykäyttö. Toinen osaamisalueemme on ympäristön ja bioenergia-alan EU-lainsäädännön ja regulaation tuntemus ja niiden vaikutusten arviointi bioenergia-alan liiketoimintaan ja toimintaympäristöön.Kolmas osaamisalueemme on strateginen suunnittelu, erityisesti bioenergia-alan yritysten ja organisaatioiden johtaminen ja toiminnan tehostaminen, liiketoimintamahdollisuuksien arvionti ja toimintasuunnitelmien teko. Neljäs osaamisalueemme muodostuu yhteistyöstä insinööritoimisto Steigerin kanssa. Pystymme tarjoamaan kattavasti turveteollisuuden tarvitsemat palvelut turvevarojen tutkimuksesta ympäristövaikutusten arviointiin ja seurantaan saakka.

Biodiili tarjoaa bioenergia-alalla

Suunnittelua:

 • esisuunnittelua
 • toteutettavuussuunnittelua
 • strategista suunnittelua
 • operatiivisen toiminnan sunnittelua
 • liiketoiminnan suunnittelua
 • EU-asiantuntemusta

Tukea:

 • johtamiseen
 • markkinointiin
 • tuotekehitykseen

Arviointia:

 • liiketoimintamahdollisuuksien ja teknologioiden arviointia
 • tukea yritysostoihin bioenergia-alalla
 • alan koulutusta

Yhteisyrityksemme Steiger Energia ja Ympäristö tarjoaa seuraavia palveluita:

Geologia

 • Geologiset tutkimukset ja turvevarojen kartoitus
 • Mineraalien etsintä ja varojen arviointi
 • Jäljellä olevien turvevarojen arviointi

Suunnittelu

 • Lupaprosessien hoitaminen
 • Tuotantosuunnittelu
 • Jälkikäyttösuunnitelmat
 • Kuivatussuunnitelmat ja pumppaamoprojektit
 • Tienrakennussuunnittelu

Ympäristö

 • Ympäristötutkimukset
 • Ympäristövaikutusten arviointi (YVA)
 • Valvonnan ja mittausten suunnittelu ja toteutus
 • Hiukkaspäästöjen lupahakemuksen valmistelu
 • Pölyn ja pakokaasujen leviämisen mallinnus
 • Melusaasteen levinneisyyden laskeminen ja mallinnus

Kaivostutkimus

 • Topo-geodeettinen tutkimus
 • Tilojen, rajojen ja muiden kohteiden merkitseminen
 • Jäännösvarojen mittaus ja arviointi
 • Varaston mittaus
 • Maarekisterin selvitys ja maa-alueiden yhdistäminen

Konsulttipalvelut

 • Avustaminen eri tuotantotoiminnoissa
 • Riskianalyysi
 • Tuotantotoiminnan johtaminen
 • Asiantuntijaraportit

Laboratoriopalvelut

 • Turpeen orgaanisen aineen, lämpöarvon, maatumisasteen ja kosteusanalyysit sekä muut tarvittavat analyysit
 • Melumittaukset
 • Sisä- ja ulkoilman pölypitoisuuksien mittaukset
 • Muut ympäristötutkimukset ja mittaukset