Kari Mutka

Osaamista Kari Mutkalla on seuraavilta osa-alueilta:
 • bioenergia: pelletit, metsäenergia, turve, peltoenergia, jätteet, pyrolyysiöljy, biohiili sekä niiden tuotantoketjut raaka-ainelähteiltä loppukäyttöön
 • turve- ja sahateollisuus sekä niiden integrointi
 • ympäristöliiketoiminta (jätteenkäsittely, jäte-energia, kompostointi)
 • kasvuturve- ja kasvualustaliiketoiminta
 • bioenergian ja metsäteollisuuden integroiminen
 • EU edunvalvonta sekä EU:n energiapolitiikan ja energia- ja ympäristölainsäädännön tuntemus
 • johtaminen (hallitus- ja johtoryhmätyöskentely, eri liiketoimintojen johtaminen, projektien johtaminen, strateginen suunnittelu)
 • uusien innovatiivisten tuotteiden kehittäminen
Mutka on ollut Vapo Oy:n hallituksen jäsen 1984 – 1994 ja useiden sen tytäryhtiöiden hallituksen jäsen.:
 • Mustankorkea Oy (jätehuolto) 1997 – 2007;
 • Keski-Pohjanmaan Komposti Oy (jätehuolto) 1999 – 2002
 • KP Multa Oy (viherrakennus) 2001 – 2002
 • WAM Vapo Vastetech Ltd (jätehuolto) 1993 – 1999
Mutkalla on pitkä kokemus kansainvälisestä liiketoiminnasta ja yhteistyöstä. Hänellä on ollut useita bioenergia-alan luottamustoimia mm. seuraavasti:
 • Renewable Heating and Cooling Platform, board member, vice president, 2009 – 2014
 • Renewable Heating and Cooling, Biomass Panel, chairman, 2009 – 2014
 • EPAGMA (European Peat and Growing Media Association), hallituksen jäsen 2008 – 2013
 • IPS (International Peat Society) Strategy for Responsible Peatland Management – työryhmän jäsen 2009 – 2010
 • IPS, International Peat Congress 2012, member of scientific committee
 • OSKE Energiateknologian osaamisklusteri, johtoryhmän jäsen 2008 – 2011
 • OSKE Energia-ja ympäristöteknologia , Keski -Suomi, strategiaryhmän jäsen 2011 – 2013
 • Bioenergiasta elinvoimaa klusteriohjelma (BEV), Keski -Suomi, strategiaryhmän puheenjohtaja (2007 – 2010) ja jäsen 2011 – 2012
 • Metsäteollisuus ry, tutkimus- ja teknologiavaliokunnan jäsen 2008 – 2011
 • Metsäteho Oy, tutkimustoimikunnan asiantuntijajäsen 2007 – 2011
 • Metsäntutkimuslaitos, Bioenergiaa metsistä- tutkimusohjelman ohjausryhmän puheenjohtaja 2007 – 2012
 • TEKES, Jätteiden energiakäyttö- teknologiaohjelma, ohjausryhmän jäsen ja puheenjohtaja 1999 – 2001
 • Aebiom (European Biomass Association), Biomass sustainability working group, jäsen 2010 – 2011
 • Turveteollisuusliitto ry, hallituksen jäsen (1980 – 1982) ja puheenjohtaja (1983 – 1988)
 • Turvekomitean asiantuntijajäsen ja sihteeri 1980 – 1982
 • Suomalais -neuvostoliittolaisen turvealan tieteellisteknisen yhteistyöryhmän Suomen osapuolen puheenjohtaja, 1983
Koulutukseltaan Mutka on metsänhoitaja ja metsätieteen lisensiaatti Helsingin yliopistosta sekä executive MBA Helsingin kauppakorkeakoulusta. Mutkalle myönnettiin metsäneuvoksen arvonimi vuonna 2011.
HORIZONTAL SPACE